ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДОКЛАД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН...

ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

КЕВР И АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ НА...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“...

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

Лого КЕВР
27.11.2017
<< < Страница 22 от 35 > >>

Календар на проявите Всички събития

2018