ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В КЕВР НА ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „БЪЛГАРИЯ Е СРЕД СТРАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ПРЕИЗПЪЛНЕНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ В...

КЕВР Е ДОМАКИН НА 15-ТА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА ВОДНИТЕ РЕГУЛАТОРИ (WAREG)

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВТОРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ 11-ТЕ СТРАНИ В ЕС, КОИТО СА ПРЕИЗПЪЛНИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ СИ...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОРГАН С ПРАВОМОЩИЯ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛ....

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

<< < Страница 20 от 32 > >>

Календар на проявите Всички събития

2018