ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДОКЛАД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН...

ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

КЕВР И АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ НА...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“...

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ЗА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК