ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ 11-ТЕ СТРАНИ В ЕС, КОИТО СА ПРЕИЗПЪЛНИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ СИ...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОРГАН С ПРАВОМОЩИЯ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛ....

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ : „КЕВР РЕДОВНО ПРОВЕРЯВА ДЕЙНОСТТА НА ЧЕЗ И ДРУГИТЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ...

КЕВР ЩЕ ОКАЖЕ НА СОКАР СЪДЕЙСТВИЕ ПО РЕГУЛАТОРНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНОВЕТЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА...

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР АКТИВНО СЪТРУДНИЧИ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР“

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК