НА БРИФИНГ В КЕВР БЯХА ОБЯВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПО ИНИЦИАТИВА НА РЕГУЛАТОРА СРЕЩА ЗА...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЕВР СТАРТИРАТ СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА ТРИТЕ...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АНГАЖИРАЩАТА ТРЕТА ФАЗА...

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ С БИЗНЕСПЛАНОВЕТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НЯМА ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

Страница 1 от 54 > >>

Календар на проявите Всички събития

2018

На 17.12.2018 г. от 13.00 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. на „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „ПСОВ-ЛЕКО КО“...

07.12.2018