ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР ИЗИСКВА ЯСЕН ГРАФИК И СРОКОВЕ ЗА...

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР СЕ ОБЕДИНИ С ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР „В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 2 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

С ОБЩА ПОЗИЦИЯ БАЛКАНСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ ПОТВЪРДИХА КАТЕГОРИЧНАТА СИ ПОДКРЕПА ЗА УСКОРЕНО...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

Страница 1 от 80 > >>

Календар на проявите Всички събития

2018

На 17.12.2018 г. от 13.00 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. на „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „ПСОВ-ЛЕКО КО“...

07.12.2018