ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНАТА ГАЗОВА ВРЪЗКА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ, ПРАВИЛАТА ЗА...

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ЦЕЛТА НА КЕВР Е С НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ...

КОНСУЛТАТИВНИЯТ ФОРУМ НА БАЛКАНСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ СИ ПОСТАВЯ КАТО ПРИОРИТЕТ РЕГУЛАТОРНАТА...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

Страница 1 от 63 > >>

Календар на проявите Всички събития

2018

На 17.12.2018 г. от 13.00 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. на „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „ПСОВ-ЛЕКО КО“...

07.12.2018