Събития

На 07.03.2018 г. (сряда) от 13:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на действащи цени на електрическата и топлинната енергия на „Брикел“ ЕАД.

07.03.2018