ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „КЕВР АКТИВНО СЪТРУДНИЧИ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР“

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ

ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ СЕ ОБЕДИНИХА ОКОЛО ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОРУМ...

НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ СЕ ОБСЪЖДАТ...

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: "НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НЕ ПРЕДОСТАВЯ НА КЕВР ПРАВОМОЩИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СДЕЛКАТА...

КЕВР ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПОДКОМИСИЯ ВИЖДАНИЯТА СИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА...

Електроенергетика

Електроенергетика

Топлоенергетика

Топлоенергетика

Природен газ

Природен газ

ВиК

ВиК

Новини Всички новини

Страница 1 от 25 > >>

Календар на проявите Всички събития

2018