Събития

На 07.11.2017 г. (вторник) от 10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

07.11.2017