Събития

На 04.07.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4, ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад, проект на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - ВТ” ЕАД на клиенти в град Велико Търново” и проект на „Правила за работа с клиенти на енергийни услуги, предоставяни от „Топлофикация ВТ“ ЕАД

04.07.2019