Събития

На 15.05.2019 г. от 10:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране.

15.05.2019