Събития

На 17.04.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня.

17.04.2019