Събития

На 05.07.2018 г. от 10:15 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2018-2027 г.

05.07.2018