Събития

На 19.06.2018 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

19.06.2018