Събития

На 17.05.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия. В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители.

17.05.2018