Събития

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

08.03.2018