Събития

На 12.02.2018 г. от 14 ч. в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия на "Коген Загоре" ЕООД

12.02.2018