Събития

На 07.02.2018 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия на „Коген Загоре“ ЕООД

07.02.2018