2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-452/14.03.2018 г. до г-н Станимир Станимиров относно издадено Решение № 59/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-452/13.11.2017 г., подадена от г-н Станимир Станимиров срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-359/14.03.2018 г. до г-жа Елена Георгиева относно издадено Решение № 54/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-359/28.11.2017 г., подадена от г-жа Елена Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № E-11Ж-00-29/14.03.2018 г. до г-н Акиф Реджеб Мадан относно издадено Решение № 65/01.02.2018 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-29/07.12.2017 г., подадена от жители на гр. Русе срещу "Топлофикация Русе" ЕАД

Съобщение с изх. № E-11К-00-20/14.03.2018 г. до г-н Красимир Кирилов Кръстев относно издадено Решение № 26/18.01.2018 г. по жалба с вх. № E-11К-00-20/05.06.2017 г., подадена от г-н Красимир Кирилов Кръстев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № E-11Д-00-46/14.03.2018 г. до г-жа Диана Огнянова относно издадено Решение № Ж – 513/22.12.2017 г. по жалба с вх. № 07.11.2017 г., подадена от г-жа Диана Огнянова срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-355/07.03.2018 г. до г-жа Кристина Върбанова относно издадено Решение № Ж – 58/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-355/22.11.2017 г., подадена от г-жа Кристина Върбанова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-322/07.03.2018 г. до г-н Цветан Манолов относно издадено Решение № Ж – 41/18.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-322/18.10.2017 г., подадена от г-н Цветан Манолов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-423/07.03.2018 г. до г-н Добри Добрев относно издадено Решение № Ж – 53/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-423/20.10.2017 г., подадена от г-н Добри Добрев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

Съобщение № С-5 от 28.02.2018 г. до "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Опълченска" № 46-48

Съобщение № С-4 от 28.02.2018 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8

Съобщение № С-3 от 28.02.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2

Съобщение № С-2 от 28.02.2018 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43

Съобщение № С-1 от 21.02.2018 г. до „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22

Съобщение с изх. № Е-04-02-341/20.02.2018 г. до г-н Димитър Казълов относно издадено Решение № Ж-42/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-341/13.11.2017 г., подадена от г-н Димитър Казълов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11М-00-26/20.02.2018 г. до г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-24/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-26/09.05.2017 г., подадена от г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД

Съобщение с изх. № Е-11С-00-48/14.02.2018 г. до г-н Стоян Стоянов, председател на Обединен спортен клуб „Левски-Драгалевци“, относно издадено Решение № Ж-66/01.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-48/15.12.2017 г., подадена от Обединен спортен клуб „Левски-Драгалевци“ срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-404/14.02.2018 г. до  г-жа Здравка Стефанова относно издадено Решение № Ж-8/04.01.2018 г. по жалба вх. № Е-11ИН-00-404/04.10.2017 г., подадена от г-жа Здравка Стефанова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-295/14.02.2018 г. до г-н Александър Стефанов Дамянов относно издадено Решение № Ж-3/04.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-295/11.08.2017 г., подадена от г-н Александър Стефанов Дамянов срещу „Топлофикация Плевен“ ЕАД.

Съобщение с изх. № E-11К-00-32/31.01.2018 г. до г-н Кирил Икономов относно издадено Решение № Ж-512/22.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11К-00-32/28.08.2017 г., подадена от г-н Кирил Икономов срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-276/31.01.2018 г. до г-жа Павлина Павлова относно издадено Решение № Ж-509/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-276/10.08.2017 г., подадена от г-жа Павлина Павлова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-127/30.01.2018 г. до г-жа Вероника Великова относно издадено Решение № Ж – 491/13.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-127/16.03.2017 г., подадена от г-жа Вероника Великова срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-315/10.01.2018 г. до г-жа Людмила Дойчева относно издадено Решение № Ж-469/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-315/07.08.2017 г., подадена от г-жа Людмила Дойчева срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-276/10.01.2018 г. до г-жа Миглена Аврамова относно издадено Решение № Ж-474/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-276/11.09.2017 г., подадена от г-жа Миглена Аврамова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-47-63/10.01.2018 г. до г-н Цветослав Васков Николов относно издадено Решение № Ж-504/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-13-47-63/10.10.2017 г., подадена от г-н Цветослав Васков Николов – управител на "ВАС ИН ТРЕЙД" ЕООД срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-358/10.01.2018 г. до г-н Красимир Иванов относно издадено Решение № Ж-464/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-358/08.09.2017 г., подадена от г-н Красимир Иванов

Съобщение с изх. № E-11М-00-36/10.01.2018 г. до г-жа Мариета Георгиева относно издадено Решение № Ж-486/13.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11М-00-36/26.07.2017 г., подадена от г-жа Мариета Георгиева срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-26/10.01.2018 г. до г-н Деньо Тодоров Тодоров относно издадено Решение № Ж-472/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-26/10.05.2017г., подадена от г-н Деньо Тодоров Тодоров срещу "ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД (с ново наименование "Електроразпределение Юг" ЕАД)

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-6/10.01.2018 г. до г-н Димитър Илиев Йорданов относно издадено Решение № Ж-447/23.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-6/09.02.2017 г., подадена от г-н Димитър Илиев Йорданов срещу "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД

Съобщение с изх. № Е-12-00-203/10.01.2018 г. до г-н Георги Петров Костадинов относно издадено Решение № Ж-446/23.11.2017 г. по жалба с вх. № Е-12-00-203/13.06.2017 г., подадена от г-н Георги Петров Костадинов, управител на "Жотима 12" ЕООД, срещу "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД