2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-315/10.01.2018 г. до г-жа Людмила Дойчева относно издадено Решение № Ж-469/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-315/07.08.2017 г., подадена от г-жа Людмила Дойчева срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-276/10.01.2018 г. до г-жа Миглена Аврамова относно издадено Решение № Ж-474/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-276/11.09.2017 г., подадена от г-жа Миглена Аврамова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-47-63/10.01.2018 г. до г-н Цветослав Васков Николов относно издадено Решение № Ж-504/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-13-47-63/10.10.2017 г., подадена от г-н Цветослав Васков Николов – управител на "ВАС ИН ТРЕЙД" ЕООД срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-358/10.01.2018 г. до г-н Красимир Иванов относно издадено Решение № Ж-464/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-358/08.09.2017 г., подадена от г-н Красимир Иванов

Съобщение с изх. № E-11М-00-36/10.01.2018 г. до г-жа Мариета Георгиева относно издадено Решение № Ж-486/13.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11М-00-36/26.07.2017 г., подадена от г-жа Мариета Георгиева срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-26/10.01.2018 г. до г-н Деньо Тодоров Тодоров относно издадено Решение № Ж-472/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-26/10.05.2017г., подадена от г-н Деньо Тодоров Тодоров срещу "ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД (с ново наименование "Електроразпределение Юг" ЕАД)

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-6/10.01.2018 г. до г-н Димитър Илиев Йорданов относно издадено Решение № Ж-447/23.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-6/09.02.2017 г., подадена от г-н Димитър Илиев Йорданов срещу "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД

Съобщение с изх. № Е-12-00-203/10.01.2018 г. до г-н Георги Петров Костадинов относно издадено Решение № Ж-446/23.11.2017 г. по жалба с вх. № Е-12-00-203/13.06.2017 г., подадена от г-н Георги Петров Костадинов, управител на "Жотима 12" ЕООД, срещу "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД