2018

Регистър-окончателен, на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г.

Регистър-окончателен, на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г.

Регистър-окончателен, на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г.

Регистър-окончателен, на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г.