2018

Регистър - частичен за ФСЕС, на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г.