2017

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г.

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. - 35.93KB

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. - 36.48KB

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. - 35.63KB

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. - 35.63KB

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2011 г. - 35.73KB