2016

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. - 35.08KB

Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. - 34KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г. - 380.89KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. - 379.2KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г. - 373.24KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 г. - 309.63KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. - 248.03KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.05.2016 г. до 31.05.2016 г. - 324.2KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.04.2016 г. до 30.04.2016 г. - 323.34KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г. - 321.4KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.02.2016 г. до 29.01.2016 г. - 317.03KB

Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г. - 316.98KB