Статистика

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.06.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.06.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.03.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.03.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.01.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.01.2018 г.

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.12.2017 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.12.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.12.2017 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.10.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.10.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.09.2017 г.