Статистика

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мреж до 30.06.2019 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.06.2019 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.06.2019 г.
 
Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.03.2019 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.03.2019 г. 
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.03.2019 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.12.2018 г.
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.12.2018 г. 
 
Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.09.2018 г.
 
Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.09.2018 г.

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 30.06.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.06.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.03.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.03.2018 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.01.2018 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.01.2018 г.

Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи до 31.12.2017 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.12.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.12.2017 г.

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ до 31.10.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 31.10.2017 г.

Цена при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик до 30.09.2017 г.