IBAN

IBAN на ДКЕВР от 05.06.2006 г. Считано от 06.03.2015 г., ДКЕВР е преименувана на КЕВР.

1. За парични преводи в страната:

Идентификатор IBAN Наименование
BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 Приходи по Тарифите по ЗЕ и ЗРВКУ
BG16 BNBG 9661 3300 1420 01 Гаранции за участие в конкурси в лева
BG65 BNBG 9661 3600 1420 40 Гаранции за участие в конкурси в евро

BIC кодът на БНБ ЦУ е BNBG BGSD.

2. За международни парични преводи:

 Recipient: КЕВР (EWRC – Energy and Water Regulatory Commission, Bulgaria)

8-10 DONDUKOV BLVD.

1000 SOFIA

BULGARIA

Name of bank:     DEUTSCHE BANK AG

Address of bank:  TAUNUSANLAGE 12

City: FRANKFURT AM MAIN

SWIFT: BNBGBGSF

 

Account with Institution

Identifier Code:  BNBGBGSD

Name of bank: Bulgarian National Bank

Address of bank: Alexander Battenberg Square 1

City: Sofia

Zip/Postal Code: 1000

Country: Bulgaria

Account: BG78 BNBG 9661 3000 1420 01