Тримесечни

2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР КЪМ 30.06.2018 Г.


2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2017 г. - 732.28KB

2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2016 г. - 721.21KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2016 г. - 720.51KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2016 г. - 720.17KB

2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2015 г. - 606.15KB

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА КЕВР И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ СЕС И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2015 Г. - 598.44KB

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г. на КЕВР - 586.63KB

2014 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г. на ДКЕВР - 266.28KB