Разпределение

 

Лицензии за разпределение на електрическа енергия

Дружество
(адрес, тел.)

Лицензия

Дейност

Срок
год.

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ВАРНА" ЕАД, гр. ВАРНА-9000, ул. "Оборище" № 13 А, тел. 052/225403

№ Л-045-07/ 06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Варна; Добрич; Шумен; Търговище

30

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД, гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА"-5100; ул. "Съединение" № 151, тел. 0618/60151

№ Л-046-07/ 06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; Силистра

30

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН" ЕАД, гр. ПЛЕВЕН-5800; ул. "Дойран" 73, тел. 064/893312

№ Л-051-07/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; Видин

30

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ" ЕАД, гр. ПЛОВДИВ-4000; ул. "Хр.Г.Данов" 37, тел. 032/600359

№ Л-052-07/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; Хасково

30

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-СТОЛИЧНО" ЕАД, гр. СОФИЯ-1000, Общ.Илинден, ул. "Цар Симеон" 330, тел. 9200285

№ Л-066-07/ 07.02.2001 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на София – град

30

"ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД, гр. ВАРНА-9000, к.к. "Златни пясъци", сграда "Техническа дирекция"

№ Л-108-07/ 10.05.2001 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци"

30

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-СТАРА ЗАГОРА" ЕАД, гр. СТАРА ЗАГОРА-6000; ул. "Отец Паисий" 89, тел.042/619270

№ Л-042-07/ 06.12.2000 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; Бургас

30

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-СОФИЯ-ОБЛАСТ" ЕАД, гр. СОФИЯ-1000; общ. Илинден, бул. "Европа" 2, тел. 265481

№ Л-053-07/ 08.01.2001 г.

Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; Кюстендил

30

Статистика на електроразпределителните предприятия (ЕРП)

ЕРП

кв. км

Брой абонати

битови

стопански

Горна Оряховица

15 623

499 512

38 707

Стара Загора

21 000

596 562

85 569

Пловдив

20 000

400 941

151 947

София област

19 093

529 890

58 960

Столично

1 311

584 784

71 560

Варна

14 360

520 031

71 716

Плевен

19 613

579 473

60 339

Златни пясъци

30

5

460